SARDITINERA AVALORAMENTU DE IS BENIS
 
 

Sarditínera at progetau e realizau initziativas medas chi pertocant is bènis culturalis e ambientalis proponendi un’isvilupu económicu e sociali de dónnia zona, circhendi e pianifichendi su patrimóniu culturali e istóricu chi dhas distínguit.
In custu sensu Sarditínera si est interessada de agatai is bènis culturalis, ambientalis e produtivus avalorendi custas risorsas faci a un’isvilupu armónicu chi aguantit sa vocatzioni de dónnia zona.
Pruscatotu si est interessada de:
– architetura religiosa e bènis eclesiàsticus (chi in Itàlia funti su 75% de totu is bènis de su territóriu);
– istúdiu de is bènis archeológicus de is comunus;
– istúdiu de s’istória de is bidhas;
– istúdiu de sa toponomàstica istórica;
– istúdiu de is càntidus e cumponimentus litúrgicus e paralitúrgicus;
– istúdiu de is cumponimentus poéticus de sa cultura sarda (gòcius, mutetus e àteras formas de poesia);
– istúdiu de sa bisura naturali e produtiva de unu logu o zona.
 
   
Copyright Sarditinera
                Avaloramentu de is benis
   
                Isvilupu armonicu
   
                Progetatzioni
   
                Formatzioni